Skedsmo Helse og Terapi - Din helse er viktig for oss!

Regresjon :
I en regresjon tar vi en reise inn i tidligere liv. Ofte kan vi ha uforklarlige fobier, frykter, tanker eller smerter. Dette kan stamme fra tidligere liv der du har vært innestengt i fengsel, vært slave, utsatt for fysisk og/eller psykisk vold/misbruk. Eksempel: Hvis du har vondt i nakken kan det være at du har blitt hengt i et tidligere liv. Hvis du er unormalt redd for brann kan du ha blitt brent som heks osv.

Når vi tar en reise i tidligere liv så forløser vi følelser og opplevelser som du har hatt der og tilgir de som har gjort deg vondt og kutter karma fra det livet. Så ser vi på linken til dette livet slik at du er klar for å forløse det som er her og nå.
Ved regresjon så må du være tilstede.

Livsveiledning :Noen ganger står vi foran store valg i livet som flytting, bytte av jobb, giftemål osv. Av og til trenger vi noen å prate med for å sortere tanker og følelser. Så hvis du ikke ønsker healing men noen å snakke med som kan hjelpe deg til å ta et valg kan dette være noe for deg.

ForberedelserFør du kommer til timen anbefaler jeg at du har spist litt mat. Det forbrukes mye energi under healingen. Og ta med deg en vannflaske og litt varme klær. Etter at du har fått healing kan du bli tørst og kald. Det er energi som skal ut, en renselsesprosess.

Evelyn Floan
Mobilnr: 953 68 771
Mail: evelyn@lillealven.no
www.lillealven.no


Website Builder drives av  Vistaprint